Historie

I 1340-arene, like før Svartedauen kom til Norge, fantes det ca. 50 gårdsbruk i det området som i dag er Nordstrand. De fleste av dem var '-rud-garder', nemlig Bakkerud, Hellerud (Seter), Mylskerud (Nordseter), Hellerud søndre, Munkerud, Langerud, Bogerud, Jørgensrud, Rustad, Bremsrud, Skraperud, Skullerud, Mortensrud, Loflsrud, Klemetsrud, Gjersrud, Stensrud og Grimsrud (Maurtu).

Maurtu gård

Maurtu gård ble pa 1500-tallet kalt Grimsrud gård, men det ble oppgitt at den i fordums tid hadde hett Maurtu. Navnet Grimsrud er nå helt forsvunnet.

De øvrige gårdsbrukene i nabolaget til Maurtu gård var Ekeberg, Tungebraten, Lambertseter, Graff, Dal, Leirskallen, Li, Hellekindset, Slime, Bjørndal, Prinsdal, Leirdal, Hauketo, Holm, As, Libakk (forsvunnet), Ljan, Aibildsø, Ryen og Haslefet (forsvunnet).

Det opprinnelige gårdsomradet ble delt i to, Maurtu og Stensrud. Maurtu ble så igjen delt i to, og gården Grimsrud oppsto. Stensrud fikk påfallende stor utstrekning i forhold til Maurtu. Stedets «uproduktive» skogsterreng, kronglete, småkuperte grunnfjellsområdet som i dag kalles Østmarka, ga dårlige dyrkingsmuligheter.

Omsorgsbygg er idag forvalter av gården, og det drives fortsatt jordbruk. Våningshuset er fra 1800-tallet.

Byantikvaren i Oslo har gitt stedet status som "bevaringsverdig" (sommeren 2007).

Nordstrands bosettingshistorie
Tidligere eiere av gården
Dokument fra byantikvaren i Oslo
Oslo kommune, områderegulering
Avisutklipp